Spread the love

1. Õppekava nimetus: Sotsiaalmeedia turundus

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Õppekavarühm: isikud, kes soovivad sotsiaalmeedias silma paista, õppida ennast turundama ja müüma.

Õppekava koostamise alus: sotsiaalmeedia  mõjuisikute üldtunnustatud hea tava.

3. Eesmärk ja õpiväljundid

 

Eesmärk: kursusel osaleja teab, kuidas kaasahaarta jälgijaid, pakkuda väärtust, teha ilusaid pildi ja videopostitusi. Oskab kasutada erinevaid töötlusprogramme.

 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks teab õppija


* Kuidas atraktiivset/ professionaalset profiili üles ehitada

*Kuidas kasvatada jägijaskonda

*Kuidas toota atraktiivset sisu

*Kuidas haarata kaasa jälgijaskonda, et nad sinu toodet/ teenust sooviksid osta

*Erinevaid turundusstrateegiaid

*Kuidas teha telefoniga professionaalseid pilte ja videosi

*Pildi- ja videotöötlus

 

4. sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

 

Sihtgrupp: sotsiaalmeedia valdkonnas tegutsev või sotsiaalmeedia turundusega alustav inimene.

 

Õppe alustamise tingimused:

  • peab valdama eesti keelt vähemalt B2 tasemel

  • nutitelefoni olemasolu ja selle kasutamise oskus

 

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus:

Koolituse kogumaht on 5 akadeemilist tundi, millest 2,5 tundi auditoorset tööd, 2,5 tundi praktikat koolituse keskkonnas.

 

Õppekeskkond:

Koolitused toimuvad kas zoomis või konverentsikeskuses kokkulepitud ajal. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on konverentsikeskustes olemas esitlustehnika ning läbi zoom keskonna tehes jagatud otse pilt esitlusest ja koolitajast. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad kehtivatele töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

 

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

 

1. Auditoorne töö 1 tund. Sotsiaalmeedia turunduse tähtsus/olulisus/potensiaal, sotsiaalmeedia turunduse mõjuisikud Eestis ja mujal maailmas. Atraktiivse/professionaalse profiili ülesehitus. Loeng 

 

2. Auditoorne töö 1 tund. Foto- ja videotöötluse tööriistade tutvustamine, alla laadimine ja kasutamine. Efektiivse videotöötluse 10 punkti. Loeng/praktika

 

3. Auditoorne töö 2 tundi. Foto ja videoklippide filmimine, telefoni kasutamine filmimiseks ja pildistamiseks. Foto ja videoklippide koos üle vaatamine ja läbi töötlemine. Video- ja pildi töötlus ja video kokku monteerimine.  Praktiline koos juhendajaga.

 

4. Auditoorne töö 1 tund. Videode üle vaatamine ja tagasiside andmine ning parandamine. Kuidas suurendada sotsiaalmeedias jälgijaskonda. Kuidas kaasata jälgijaskonda, et nad sooviksid osta sinu toodet/teenust. Kuidas uut jälgijaskonda/publikut leida. Turundus strateegiad edukaks turundamiseks. Loeng 

 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

 

Õpingud arvestame läbituks siis, kui inimene on viibinud kohal kõik teooria tunnid ja teinud läbi praktilise osa. Loeme õpingud lõpetatuks, kui on esitatud praktilisestes tundides valminud töö. Hindame seda ja anname nõu, mida edaspidi paremini teha.

 

8. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale ei väljastata ühtegi tunnistust.

 

9. Koolitaja kvalifikatsioon

 

Kogemuspõhine pädevus täiskasvanute koolitajana. Võitnud ka 2019. aastal suunamudijate meistriklassi saate.

* Läbinud Tai Lopezi sotsiaalmeedia turnduse kursuse (kuidas suurendada jälgijaskonda).

* Läbinud ja töötanud The Millionaire $tudent mudeli järgi, kuidas suurendada sotsiaalmeedias jälgijaskonda ( 2 kuud) .

*Õppinud ja saanud mentorlust Juhani Särglepalt, kes on 2019. aasta Eesti parimaks influenceriks kuulutatud. 

*10 aasta jooksul läbinud 100 pluss koolitust Eestis, Euroopas, Ameerikas-  iseenda müümise ja turundamise kohapealt.